නවතම ප්රවෘත්ති

පියයුරු පිළිකා

පියයුරු පිළිකා"

පියයුරු පිළිකා ඇතිවන්නේ පියයුරු සෑදෙන එක් සෛලයක ව්‍යුහය පිරිහීම සහ නරක සෛල පාලනයකින් තොරව පැතිරීම හේතුවෙනි. වසා දැමීමට පෙර පිළිකා පටක;

[පියයුරු පිළිකා] [පියයුරු පිළිකා රෝග ලක්ෂණ] [තුර්කියේ පියයුරු පිළිකා ප්‍රතිකාර]

පියයුරු පිළිකා | සිකුරාදා, 8 ජූලි 2022|

    නොමිලේ උපදේශනය